מחשב ירוק

"מחשב לכל ילד" גאה לשתף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה, שמעוניין לקחת חלק במאמץ הלאומי לצמצום הפערים בחינוך, ביחד עם הדאגה לאיכות הסביבה.

אוכלוסיית הפנימיות בישראל מונה כ- 20,000 תלמידים, וימי הקורונה הציפו את העובדה שאין ברשותם די מחשבים לשימוש בשעות הלימודים ושאחרי הלימודים. במסגרת פרויקט "מחשב ירוק", נעניק מחשבים משומשים ומשוקמים לילדי פנימיות ברחבי הארץ. השימוש במחשבים ממוחדשים מסייע בצמצום כמויות הפסולת האלקטרונית במרחב הציבורי.

תכנית "מחשב ירוק", הושקה בשנת 2022, מיועדת לתלמידי הפנימיות, תוך יישום דרך פעילות חדשה שאינה נשענת על רשויות מקומיות. במקביל, נמשיך ונבחן את האפשרות לשלב אוכלוסיות נוספות בתכנית זו.

התוכנית כוללת ליוויי של הטמעה והדרכה על ידי הצוות המקצועי, בתרומת "סיסמה לכל תלמיד".