הפער הדיגיטלי

פער הקיים בין קבוצות אוכלוסייה בשיעור המשתמשים במחשבים ובאינטרנט ובפרט בשימוש בהם בבית.

נגישות לסביבה דיגיטלית

מחשבים, תוכנות, אינטרנט

אוריינות דיגיטלית

מיומנויות וכישורי למידה, עבודה בסביבה ממוחשבת

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לכ- 168,000 משקי בית בישראל עם ילדים בגיל חינוך אין מחשב וחיבור לאינטרנט. מדובר ב-18% מכלל משקי הבית עם ילדים בגיל חינוך, כאשר הרוב המוחלט (85%) מתוך משקי בית אלו (כ 143,000 משקי בית) שייך לארבעת העשירונים התחתונים. גבולותיו של הפער הדיגיטלי הם סוציו-אקונומיים באופן מובהק.

התקדמות טכנולוגית יוצרת אינספור הזדמנויות, אך במקביל היא מרחיבה את הפערים ובפרט בחינוך. ערכות המחשב שאנו מעניקים לתלמידים, הכוללות מחשבים תוכנות אינטרנט והדרכה, הם כלי יעיל לצמצום הפער הדיגיטאלי

"מחשב לכל ילד" מוביל את המאמץ הלאומי לצמצום הפער, במטרה ליצור הזדמנות שווה לכל ילד וילדה בישראל.

משפחות עם/בלי מחשב וחיבור לאינטרנט

משקי בית עם ילדים בגיל חינוך

168,051 משפחות עם ילדים בגיל חינוך
ללא מחשב וחיבור לאינטרנט

בהתפלגות לעשירונים על פי הכנסות