שקיפות כספית

אנחנו מאמינים בשקיפות מלאה. כארגון חברתי-ציבורי, זהו אחד מהערכים ונורמות ההתנהגות להם אנו מחוייבים לבעלי העניין של העמותה- הציבור הרחב, התורמים, משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות ושותפינו הרבים. אנו מאמינים, שתנאי הכרחי להצלחה הוא יצירת מערכת יחסים המבוססת על אמון מלא, כנות ויושרה.

ניתן למצוא באתר את כל הנתונים הכספיים הנוגעים לפעילות העמותה, לרבות הדו"חות הכספיים, המבוקרים על ידי משרד רו"ח שטיינמץ עמינח, הדו"ח המילולי ואישורים.

קבצים להורדה