מחשב לכל הכיתה

"מחשב לכל הכיתה", תכנית משותפת עם "סיסמה לכל תלמיד".

"מחשב לכל ילד" עוקב אחר השינויים הטכנולוגיים והחברתיים ושואף להתאים את פעילותו לצרכים המשתנים, ולמצוא דרכים המתאימות לצמצום  הפערים בחינוך במקום בו הם נוצרים. 

תכנית "מחשב לכל הכיתה" משדרגת את המאמצים לצמצום פערים בחינוך ומשתלבת בהערכות משרד החינוך לשיטת לימוד חדשה, שעיקרה שילוב המחשב בתכנית הלימודים ופיתוח תכניות הלימוד הממוחשבות.

כל תלמידי כיתות ד' בישוב המשתתף בתכנית, מקבלים מחשב היברידי, עם יכולות של laptop  וגם tablet. צוות המדריכים של "סיסמה לכל תלמיד" עוסק בהדרכת סגל המורים והתלמידים להבטחת הטמעה מיטבית של השימוש במחשב בתכניות הלימודים.

הבחירה בתלמידי כיתות ד' נועדה ללוות אותם במשך 3 שנים, עד כניסתם לחטיבת הביניים. אנו ממשיכים בכל שנה עם המחזור החדש של כיתות ד', כך שפעולתנו מקדמת במידה ניכרת את כל מערכת החינוך בישוב.

השתתפות רשויות בתכנית מאושרת על ידי הועדה ליעדים חברתיים שלנו.

קריטריונים

  • ישובים מאשכולות 1 – 5
  • בתי ספר במדדי טיפוח 7 – 10
  • בתי ספר במדדי טיפוח 6 ומטה – אפשרי שישתתפו בתנאים מיוחדים

היקף הפעילות

תכנית "מחשב לכל הכיתה" מתקיימת בשנת 2023 ב- 16 רשויות מוניציפליות, 107 בתי ספר, 5800 תלמידים ובסה"כ עד עתה השתתפו בתכנית למעלה מ- 21,000 תלמידים

ההצלחה כבר ניכרת בשטח

הפעילות של "מחשב לכל הכיתה" מתקבלת בהתלהבות וזוכה להצלחה רבה. אנו מקבלים תגובות ומשובים מצוינים מרשויות, מצוותי החינוך, מההורים ומהתלמידים.