חברי ההנהלה

מר יוסי רוזן

יו"ר הפרויקט

גב' חנה לויט

חברת הנהלה

מר יאיר טורנהיים

יו"ר ועדת הכספים

מר דרור ברגמן

חבר הנהלה

מר בעז ליננברג

חבר הנהלה

פרופ' שמעון שיטרית

חבר הנהלה

עו"ד אורי דרוקר

חבר הנהלה

עו"ד נגה יציב

חברת הנהלה

אורלי תמיר

מנכ"לית הפרויקט