תורמים ושותפים

למימוש החזון של צמצום הפער הדיגיטאלי נרתמו חברות וקרנות: