מחקרים וסקרים

לצמצום הפער הדיגיטאלי בגילאי 8 – 14 השלכות בכל הקשור לרכישת מיומנויות והרגלי למידה, לקראת מימוש הפוטנציאל האישי של הילדים, ושיפור יכולתם להשתלב במארג החברתי-כלכלי-תרבותי הגלובאלי.

ממצאי המחקרים מלמדים שהמחשב הביא לשיפורים משמעותיים בנגישות, באוריינות המחשב ובדימוי העצמי. כל המחקרים והסקרים שנערכו על ידי גופים מקצועיים אובייקטיבים מלמדים על כך ש"מחשב לכל ילד" משיג את מטרותיו. 

שימוש במחשב

אוריינות דיגיטלית

תדמית והישגים

שימוש בני משפחה

מחקר מלווה – "מחשב לכל הכיתה"