"המקצוענים" - 1

ראיון עם יו"ר הפרויקט מר אריה סקופ , חלק 1