מחשב לכל ילד - ציון דרך 55,000 משפחות

ציון דרך 55,000 משפחות

 

tv-24