מכרז מאי 2017

לתשומת לבכם נפלה טעות סופר בטפסים שפורסמו באתר בנושא בקשת לקבלת מידע שירותי הדרכה RFI מצורפים בזה המסמכים המתוקנים
בקשה לקבלת מידע שירותי הדרכה»