חברי הנהלהמר יוסי רוזן
יו"ר "חלון לעולם המחר"
qq   מר יהושע מאור
סגן יו"ר הפרויקט
qq   פרופ' אריה סקופ
יו"ר הפרויקט
qq
 
פרופ' שמעון שיטרית
חבר הנהלה
qq   מר יאיר טורנהיים
יו"ר ועדת הכספים
qq   מר עמי ברגמן
גזבר
qq
 
רו"ח אלי גוז
חבר הנהלה
qq   עו"ד נגה יציב
חברת הנהלה
qq   עו"ד אורי דרוקר
חבר הנהלה
qq
 
מר נחמיה למלבאום
חבר הנהלה
pic nahemiya   מר אלי הולצמן
חבר הנהלה
qq   גב' חנה לויט
חברת הנהלה
qq
 
      אורלי תמיר 
מנכ"לית הפרויקט  
orly3     בעז ליננברג
חבר הנהלה
qq