אודות הפרויקטהאתגר

פער דיגיטלי בין קצוות אוכלוסייה
(משקי בית עם ילדים בגיל חינוך)

   
 שקופית2
1

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לכ 168,000 משקי בית בישראל, אשר להם ילדים בגיל חינוך – אין מחשב וחיבור לאינטרנט.
מדובר ב 23% מכלל משקי הבית עם ילדים בגיל חינוך,כאשר הרוב המוחלט 79% מתוך משקי בית אלו (כ 132,000 משקי בית) שייך לשני העשירונים התחתונים!
האתגר שלקחנו על עצמנו הוא להוביל את המאמץ הלאומי לצימצום הפער הדיגיטאלי.


היעד

להעניק לפחות 6,200 מחשבים בשנת 2020.


ערכת המחשב כוללת:

 • מחשב חדש בבית הילד.
 • הדרכה של 45 שעות לימוד, לילד ולהורה.
 • סל של תוכנות ולומדות.
 • חיבור לאינטרנט לשנה.
 • אחריות ותמיכה טכנית למשך 3 שנים.


קריטריונים:

 • מצב כלכלי שאינו מאפשר למשפחה לרכוש מחשב (ואין בביתם מחשב).
 • ילדי כיתות ב' – י'.
 • לומדים במסגרת חינוכית המוכרת ע"י משרד החינוך.

מימון

במימון הפרויקט שותפים: 
 • העמותה, באמצעות גיוס תרומות.
 • משרד ראש הממשלה (במתכונת match ).
 • הרשויות המקומיות (באופן דיפרנציאלי בהתאם למיקומם בסולם הסוציו-אקונומי כפי שהוא מוגדר באשכולות הלמ"ס).
 • משפחות הילדים (בסכום סמלי של 270 ₪).

התהליך

בחירת הילדים
איתור ומיון הילדים מתבצע על ידי הרשויות המקומיות באמצעות ועדת היגוי שממונה על ידי ראש העיר וחברים בה נציגי מחלקת החינוך, נציגי מחלקת הרווחה נציג ציבור ו/או נציג ועד ההורים. לפני הועדה מונחים : הקריטריונים של העמותה, המלצות בתי הספר ורשויות הרווחה. סקרים לאישור הילדים הנבחרים כדי לאמת את התאמת הילדים לפרויקט והעמידה בקריטריונים אנו עורכים ביקורי בית אצל כמחצית מהילדים שנבחרו.

הדרכה
ההדרכה מתבצעת בקבוצות של 15 ילדים על ידי חברת הדרכה מקצועית שנבחרה מראש במכרז. הרשויות המקומיות אחראיות להקצות את כיתות המחשבים והציוד הנדרש להדרכה.

חלוקת ערכות המחשבים
החלוקה מתבצעת על ידי חברות המחשבים והאינטרנט שנבחרו מראש במכרז. המחשבים מגיעים לבתי הילדים כשכל התוכנות מותקנות בהם.

סקרים ומחקרים
מחקרים, סקרים וביקורי בית נערכים על ידנו מפעם לפעם כדי לבחון את הישגי הפרויקט והשפעותיו.

בקרה
התהליך כולו, כולל עמידה בהתחייבויות הספקים השונים, מבוקר על ידי חברת בקרה חיצונית.תקשוב כהשתלבות

ילדים עם צרכים מיוחדים זקוקים לכל אמצעי שיסייע בקידומם והשתלבותם בחברה. עבור ילדים אלה מהווה המחשב כלי תקשורת ראשון במעלה אשר מפצה על קשיי ניידות וקשיי תקשורת בינאישית רגילה. בשיתוף פעולה מיוחד של משרד החינוך (מיפוי הילדים ואבחון הצרכים) הביטוח הלאומי (מימון ורכישת עזרי הנגשה אישיים) וכמובן "מחשב לכל ילד" אנחנו מגיעים גם לילדים אלה. השנה הרחבנו את פעילות התכנית והיא כוללת גם תלמידים עיוורים ובעלי לקויות ראיה.


מחשב היברידי לכל הכיתה

"מחשב לכל ילד" עוקב אחר השינויים הטכנולוגים והחברתיים ושואף להתאים את פעילותו לצרכים המשתנ, ולמצוא את הדרכים המתאימות לצמצום הפערים בחינוך במקומות בהם הם נוצרים. אנו נערכים לעידן החדש שבו יגיע כל תלמיד לבית הספר עם מחשב פרטי משלו. תכנית הלימודים מותאמת (על כל המשתמע מכך) ללמידה באמצעות המחשב. התכנית כוללת מדריכים לליווי והטמעה בכל בית ספר. בשנת הלימודים תשע"ו הענקנו מחשבים היברידים לכל תלמידי כיתות ד' במגדל העמק ובדימונה. 616 תלמידים ב-15 בתי ספר. בשנת תשע"ז נמשיך עם תלמידי כיתות ד' החדשים בדימונה ובמגדל העמק ואליהן תתווספנה נצרת עלית , כפר כמא ורשות נוספת במתכונת דומה.

 

 

 

 

 
CFEC-4358

IMG 0082IMG 8014 colage1