כרמיאל

 

בכרמיאל
הוענקו 375 מחשבים

c2.jpg

c1.jpg