תקשוב כהשתלבות
בתקשוב כהשתלבות
הוענקו 1155 מחשבים


בשנת 2005
150 מחשבים
בשנת 2007
160 מחשבים
בשנת 2008
200 מחשבים
בשנת 2009
345 מחשבים
בשנת 2010
140 מחשבים
בשנת 2012
160 מחשבים