גבעת שמואל
בגבעת שמואל
הוענקו 28 מחשבים

20141210 190517

1giv

giv2

1

4