ת''א - יפו

בת''א - יפו
הוענקו 349 מחשביםבשנת 1999
176 מחשבים
  בשנת 2009
87 מחשבים
  בשנת 2010
63 מחשבים
 
בשנת 2011
21 מחשבים
  בשנת 2012
2 מחשבים