מודיעין




במודיעין
הוענקו 15 מחשבים


בשנת 2006
15 מחשבים