קרית טבעון
בקרית טבעון
הוענקו 33 מחשבים


בשנת 2007
21 מחשבים
  בשנת 2009
8 מחשבים