מגדל העמק
במגדל העמק
הוענקו 923 מחשבים


mig4.jpg

mig3.jpg

mi2.jpg

mig1.jpg