תרומותלצורך מתן תרומות, תתבקשו למסור פרטים אישיים כמפורט לעיל. אין לך כל מחויבות חוקית למסור את המידע האישי. מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתכם המלאה והחופשית. המידע האישי שמסרת לנו במסגרת השתתפותך בפרויקט ייאגר ויישמר במאגרי המידע של העמותה, המנוהלים לפי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981

למעוניינים בתרומה לקהילה אנא מלאו את פרטיכם ונשמח לחזור אליכם.
שם פרטי:
שם משפחה:
אימייל:
טלפון:
נייד:
כתובת:
מעוניין/ת לתרום סכום של:
הערות:


 

IMG 5120 2