מפת פעילות211 הרשויות בהן חילקנו מעל 70,000 מחשבים במהלך השנים , לחיצה על שם הישוב תכניס לדף הרשות.